U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Terugblik 100 jaar Raamstraatkerk 2010 / Terugblik / Tentoonstelling Kerkelijk Erfgoed Raamstraatkerk
Laatst gewijzigd: 07-05-2010

Tentoonstelling Kerkelijk Erfgoed Raamstraatkerk

Door: Gemma Dijkgraaf, Bep en Jan van der Boon, Irene Louwers

Eén van de jubileum-activiteiten is een doorlopende overzichtstentoonstelling over 100 jaar Raamstraatkerk. Op zaterdag 10 april j.l. vond in het kader van deze tentoonstelling een bijzondere bijeenkomst plaats, die in samenwerking met de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) was georganiseerd.

Bij aanvang van het programma om 10.00 uur waren al ruim 100 gasten aanwezig. Gedurende de ochtend bleven ~ zowel van binnen als buiten Delft ~ mensen binnen ‘druppelen’. De bindende factor was interesse in kerk & geschiedenis en dan de historie van de Raamstraatkerk in het bijzonder.

De kerk zag er vanzelfsprekend op deze dag ook weer heel feestelijk uit! Naast de nog aanwezige mooie bloemversieringen van Pasen hingen alle vaandels van de Martelaren van Gorcum aan muren en pilaren. Dit wordt altijd op hoogtijdagen gedaan.

Bij aankomst was er al meteen koffie en thee met een jubileum-soesje, zoals altijd weer prima verzorgd door de bekende mensen o.l.v. Henk den Besten.

Iedereen werd van harte welkom geheten door Pastor Ben Bolmer ofm. Vervolgens vertelde Wim van Leeuwen in het kort iets over de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft. Het SKED zet zich op vele manieren in om het roerend kerkelijk erfgoed van alle in Delft aanwezige kerken en kerkgenootschappen te bewaren voor het nageslacht.

Na een inleiding over ‘100 jaar Raamstraatkerk’ met verhalen en anekdotes over kerkgebouw en parochie, kreeg Drs. Casper Staal het woord. Als oud-conservator van het Catharijneconvent konden wij ons natuurlijk geen betere gastspreker wensen!

Op tafels op het liturgisch centrum stond ~ stralend gepoetst ~ het liturgisch vaatwerk zoals: monstransen, reliekhouders, cibories, kelken en bekers. De oude bijbel op de zilveren lezenaar was te zien. Verder een tabernakel die vroeger altijd op een van de zijaltaren stond, de canonborden, wierookvaten, altaarbellen, een 3-stel … … het was voor veel mensen echt een feest van herkenning. Een aantal voorwerpen kan normaliter vanwege ouderdom, grootte of omvang niet gemakkelijk getoond worden. Nu was die mogelijkheid er wel.

Enthousiast en heel boeiend vertelde Casper Staal over de historische betekenis van ‘ons’ liturgisch erfgoed. In de Raamstraatkerk (Kerk in Eenvoud !) is nooit sprake geweest van ‘pracht en praal’. Maar dat betekent niet dat alles niet stijlvol en harmonisch werd uitgekozen. Achtergrond van de voorwerpen, vormgeving, voorstellingen, inscripties, gravures … van alles kwam ter sprake.

Vaak werd het liturgisch vaatwerk bij speciale gelegenheden aan kerk en priester cadeau gedaan. Onder de voet is soms de naam van de goede gever(s) terug te vinden. Maar ook kunnen medaillons die op de voet zijn gegraveerd, hiernaar verwijzen. Uit de afbeelding van de Heilige die is gekozen, kan men dan de doopnaam van de gever afleiden. Van beide mogelijkheden waren voorbeelden te vinden.

Omdat kelken en cibories in onze kerk niet allemaal uit dezelfde tijd afkomstig zijn, was heel mooi te zien hoe bijvoorbeeld de cuppa steeds groter is geworden en hoe versieringen veranderden in de tijd. De ciborie komt pas sinds de 13e eeuw in de liturgie voor. De vormen en versieringen zijn van heel eenvoudig steeds rijker geworden. Na het Tweede Vaticaans Concilie belandde het liturgisch vaatwerk van veel kerken in beschermkoffers in de kluis, verhuisde naar elders of kwam zelfs terecht bij antiquairs. Men koos tijdens vieringen voor een eenvoudiger uitvoering van de liturgische gebruiksvoorwerpen.   

Onze kerk heeft 2 hele mooie monstransen in haar bezit, allebei geschonken door de parochianen van het Westerkwartier. De verhalen die daarbij horen zijn inmiddels wel bekend! De oudste stamt uit 1910 en heeft duidelijk neoromaanse kenmerken. De tweede is ontworpen in 1960 en is dus veel ‘moderner’. Door naast deze 2 monstransen een oude neogotische monstrans te plaatsen (die geleend mocht worden van de Maria van Jesse kerk!), waren de verschillende stijlkenmerken prachtig te zien

We konden op deze morgen ook van heel dichtbij de relikwie – houder bekijken, die bij de inwijding van de kerk in 1910 cadeau is gedaan door de Provinciaal van de Franciscanen.

De houder bevat een klein stukje van de beenderen van de martelaren van Gorcum.        Mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem, heeft indertijd de relieken geviseerd en ‘voor de openbare vereering der geloovigen goedgekeurd’. Het zegel is ongebroken. Het gaat hier om een kusrelikwie. Het gedeelte waar de relieken inzitten kan er nl. worden uitgehaald. Bij speciale gelegenheden kan de reliek dan met een kus door de gelovigen worden vereerd.

Het is toch heel bijzonder dat óók wij in onze kerk een echt relikwie van de Martelaren van Gorcum hebben!

Na alle interessante verhalen (de tijd vloog voorbij!) was er weer koffie en thee. Na de pauze was het mogelijk om aan  Drs. Casper Staal vragen te stellen en alle uitgestalde attributen van (nog) dichterbij te bekijken. Verder kon men op een aantal tijdstippen deelnemen aan een rondleiding door de kerk. Bij de wissellijsten en panelen met foto’s en krantenknipsels en bij de vitrinekasten met bijzondere voorwerpen werden heel wat herinneringen opgehaald! In de tuinzaal werd doorlopend een film met historische beelden van kerk en buurt vertoond. Om 12.45 uur werd deze bijzondere ochtend afgesloten.

Ook ’s middags was het mogelijk de kerk en de tentoonstelling op eigen gelegenheid of samen met een van de altijd enthousiaste vrijwilligers van de ‘Open Kerk’- groep te bekijken. Terwijl het originele Maarschalkerweerd-orgel werd bespeeld, maakten daar nog weer zo’n 65 mensen gebruik van!

Het is echt een geweldige dag geweest.

Héél hartelijk dank aan allen, die geholpen hebben!