U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

Overlijden Paul Gabriël

Op maandag 15 februari 2021 is Paul Gabriël overleden, oud pastoraal werker/catecheet in het bisdom Rotterdam. Paul Gabriël werd geboren op 25 april 1945 te Loenen. Vele parochianen in Delft kennen hem nog als catecheet van het opgeheven dekenaat.

Aan de heer Paul Gabriel werd op 1 augustus 1978 door de bisschop van Rotterdam goedkeuring en zending verleend om als pastoraal werker werkzaam te zijn met de opdracht volwassenencatechese te geven in de Sint Adelbert parochie in het dekenaat Delft. Met ingang van 1 januari 1990 werd hij tevens benoemd tot lid van de Diocesane Beleidscommissie Catechese van het bisdom Rotterdam. Paul schreef vele catecheseprojecten voor het dekenaat. Bekend is onder meer het vormselproject De edele olijf die in verschillende varianten vele jaren gebruikt is in Delft. Daarnaast hebben vele vrijwilligers onder zijn bezielende leiding les gekregen op de pastorale school. Wij leerden Paul kennen als een diepgelovige man die recht wilde doen aan Jezus als Joodse man. Paul had een bijzondere belangstelling voor het Jodendom.

Met ingang van 1 mei 2007, na de opheffing van de dekenaten per 1 januari 2007, werd hem door het Bisdom Rotterdam eervol ontheffing verleend van de zending als pastoraal werker met als speciale opdracht volwassenencatechese en daarmee kwam een einde aan zijn dienstverband. Na deze periode was hij werkzaam als identiteitsbegeleider voor een scholenstichting in Voorburg-Leidschendam.

De Ursulaparochie is hem voor zijn inzet veel dank verschuldigd.

Op maandag 22 februari om 11.00 uur is de uitvaart te volgen. Klik hier voor meer informatie.

(Bron: Bisdom Rotterdam)

21-02-2021 23:13 Leeftijd: 339 dagen