U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

Overlijden oud-pastor Herman Witteman

Op 26 oktober is overleden, de heer Hermanus Johannes Witteman, voormalig pastoraal werker in Delft in de OLVOO en Adelbertkerk.

Herman Witteman werd geboren op 13 december 1939 te Hillegom. In 1965 werd hij tot priester gewijd en aangesteld tot kapelaan Bodegraven en vervolgens Voorschoten, in 1971 ontving hij eervol ontslag als priester en benoemd tot catecheet aan de kleuter- en basisscholen in Rijswijk. In 1991 werd hem door de bisschop van Rotterdam de goedkeuring en kerkelijke zending verleend als opbouwwerker in de parochie Sint Adelbert te Delft. In 1995 werd hem de kerkelijke zending verleend als pastoraal werker in de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Delft.

Met ingang van 1 januari 2000 werd hij met kerkelijke zending van de bisschop van Rotterdam aangesteld als coördinator van het pastoraal team van het stadspastoraat Delft. Deze functie werd op 1 juli 2002 gewijzigd en werd hij aangesteld als lid van het pastoraal team van de nieuwe opgerichte parochie St. Hippolytus te Delft. Uit deze functie werd hem met ingang van 1 januari 2005, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag en tevens eervol ontheffing van de kerkelijk zending verleend. Hij ging nog wel mee voor in de laatste viering toen de OLVOO in november 2008 aan de eredienst werd onttrokken. Hij bleef ook vieringen verzorgen in de Bieslandhof en Stefanna.

De uitvaartplechtigheid vond in besloten kring plaats op maandag 2 november.

Bron: Bisdom Rotterdam

08-11-2020 23:43 Leeftijd: 1 jaar