U bent hier: Diaconie / Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) / Vastenactie 2013
Laatst gewijzigd: 03-10-2013

’Even minderen voor een ander’; even minderen voor Honduras

We zijn begonnen aan de Vastenactie en kunnen we de tekst van de poster verder invullen  ‘De vastenactie van…... (vul je naam of groep maar in). Maar hoe gaan we dat vasten doen? Vasten heeft zeker ook te maken met minder eten. Maar tijdens de 40 dagen in de woestijn heeft Jezus ook moeten afzien van een heleboel geneugten, zoals een veilig huis, een comfortabele slaapplaats, het gezelschap van mensen, ontspanning. Dus vasten is meer dan minder eten! We kunnen ons in deze veertigdagentijd ook proberen iets te ontzeggen door eens iets te doen voor een ander en ons te bezinnen op onze manier van leven. Want deze aarde hebben wij wel te leen. U hebt misschien al wel de poster gezien in uw kerk: “De vastenactie van de St. Ursulaparochie… even iets minder voor Honduras…. Eén week leven als iemand die leeft van de voedselbank.” Een gezin: vader, moeder en 2 kinderen dat minder heeft te besteden dan € 76,00 per week aan eten, drinken, kleding, cadeautjes, krant, reparatie fiets, enz. heeft recht op éénmaal per week een voedselpakket. Stel dat U gewoonlijk per week € 100,00 uitgeeft voor eten en drinken, dan zou u € 24,00 kunnen geven aan het vastenproject! Maar ook jij, als jongere, kunt je eigen poster maken: “De vastenactie van Paul: Even één week niet sms-en!” Wat zou dat opbrengen? In het parochieblad van februari is aandacht besteed aan de situatie in Honduras, in het bijzonder aan de situatie van migranten en hun achterblijvende gezinnen. Wij helpen met het vastenactieproject het werk van de zusters Scalabrinianas. Zij trekken zich het lot aan van de migranten en hun achterblijvende gezinnen in Honduras. Met hun medewerkers en vrijwilligers zetten de zusters kleine projecten op. Daarmee willen ze migrantenkinderen van de straat krijgen en behoeden voor geweld en een leven als lijmsnuivers. De zusters helpen de vrouwen het geld te beheren dat hun mannen naar huis sturen, zodat ze er een toekomst mee op kunnen bouwen voor zichzelf en hun kinderen. Migranten die berooid en gedesillusioneerd terugkeren zijn extra gevoelig voor de verleidingen van de straat, voor misdaad en straatbendes. Voor hen werken de zusters Scalabrinianas samen met vrijwilligers in de parochies aan opvang, beroepsopleiding en sociale integratie. Voor meer informatie en foto’s kunt u terecht op: www.vastenaktie.nl Het is voor deze zusters een hele klus, maar het gaat lukken als wij hen helpen. Vasten geeft ons de kracht om vanuit een grondhouding van nederigheid en ootmoed solidair te zijn met onze medemensen en de werken van barmhartigheid te blijven doen, ook - en misschien juist- in deze vastentijd. Wij wensen u een goede vastenperiode toe.