U bent hier: R.-k. spiritualiteit / Heiligen
Laatst gewijzigd: 16-07-2009

Heiligen

Reeds vanaf het begin van het christendom spelen de heiligen een belangrijke rol, en tot in onze tijd hebben de heiligen voor alle mensen een boodschap. Heiligen inspireren mensen. Om er slechts een paar te noemen: denk aan de heilige maagd Maria, de apostelen, Benedictus, Willibrord, de Martelaren van Gorkum, Hildegard van Bingen, Franciscus en Clara van Assisi, Nicolaas, Martinus, Teresa van Avila, Edith Stein.

Een heilige is een gelovige die in leven en sterven op Christus gelijkt. Het is bij een heilige alsof de tijden van Jezus zelf herleven. In het doen en laten van de heiligen kun je Jezus herkennen. Heiligen zijn mensen die een diep geloof hadden èn donkere nachten kenden. Zij leefden allen in dienst van God. Zo leefden zij een leven zoals Jezus het bedoeld heeft: in dienst van de liefde, ontvangend, sterk door Gods Geest en volgens de weg die Jezus voorleefde.

Heiligen staken vaak de handen uit de mouwen en waren in staat zich te onderscheiden, juist door zich weg te cijferen. Het zijn bijzondere mensen, die ons tot voorbeeld mogen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Moeder Theresa, hoe zij haar leven ten dienste stelde van de verstoten mensen in India en juist daardoor zo vele andere heeft geïnspireerd hetzelfde te doen. Moeder Theresa is geen heilige want ze is (nog) niet heilig verklaard, maar wel zalig.

Hoe wordt iemand heilig verklaard?

In 1983 hervormde paus Johannes Paulus II het proces voor de heiligverklaring. Het proces begint na iemands dood. Vaak wordt dit proces vele jaren na hun dood gestart. De lokale bisschop onderzoekt leven en werken van de 'kandidaat-heilige'. Daarna evalueert een groep van theologen en kardinalen van het Vaticaan de bevindingen van de bisschop. Als zij een en ander goedkeuren, kan de paus verklaren dat de kandidaat kan worden vereerd.

De volgende stap is de weg naar de zaligverklaring. Dit vereist een wonder als bewijs dat de overledene in de hemel is en voor ons bemiddelt. Opnieuw zal dit worden onderzocht, waarna de paus als goedkeuring de persoon zalig verklaard.

Als daarna nog een (of meerdere) wonderen zich erkend voordoen, kan de paus de zalige heilig verklaren. De titel van 'heilige' zegt ons dat de overledene een geheiligd leven leidde, nu in de hemel is en vereerd wordt door de RK-Kerk. De heiligverklaring 'maakt' geen mens tot heilige, het erkent datgene dat God al heeft gedaan.

Zo is het feest ter gelegenheid van de heilige ook geen aanbidding van de persoon, of verheerlijking van deze dode. Het heiligenfeest verheerlijkt Jezus Christus, die in de werken van deze heilige herkend wordt.