U bent hier: R.-k. spiritualiteit / Sacramenten / Ziekenzalving
Laatst gewijzigd: 16-07-2009

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Wie ziek is heeft op een bijzondere wijze Gods’ genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke en mensen die om de zieke heen staan. Aan zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen kan het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend. Het sacrament is bedoeld om kracht te geven in het lijden. Het evangelie getuigt van de zorg van Jezus voor de zieken. Jezus geeft ook de opdracht om hulp en aandacht te besteden aan de zieken. Het sacrament van de ziekenzalving is door Christus ingesteld en in de brief van de apostel Jakobus aanbevolen. In de brief van Jakobus staat dat de zieken met olie moet worden gezalfd met het doel dat zij worden gered.

Het sacrament van de ziekenzalving geeft de zieke de genade van de heilige Geest. Het geeft de mens hulp en steun en het schenkt hem hoop en vertrouwen op God en tegen de angst voor de dood en eigen zonde. De kracht van het sacrament komt tot uiting dat het de zieke helpt het lijden te dragen of te bestrijding.

Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke operaties, of bij mensen op zeer hoge leeftijd, waarvan hun gezondheid is achteruitgegaan. Het verdient aanbeveling het sacrament niet te lang uit te stellen. Het is zowel voor de zieke als voor aanwezige familieleden/dierbare fijner wanneer hij/zij de viering van het sacrament in het volle bewustzijn kan meemaken en de kracht ervan mag ervaren.

De viering van het sacrament

De priester kan afwijken van onderstaande vorm. De openingsritus bestaat uit de begroeting en besprenkeling met wijwater. Na de schuldbelijdenis, volgt een (eigen gekozen) schriftlezing en de voorbede. Daarna zegent de priester de zieke onder een handoplegging. Vervolgens worden het voorhoofd en de handen gezalfd. Indien mogelijk volgt er een eucharistieviering waarin de zieke en de aanwezigen de communie ontvangen.