U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Activiteiten / Parochiële caritas
Laatst gewijzigd: 31-10-2017

Parochiële caritas (PCI)

De R.K. parochie St. Ursula te Delft heeft een parochiële caritas instelling, het Ursulafonds.

De samenleving verhardt en voorzieningen worden gesnoeid. Zwakkeren in de samenleving worden daarvan als eerste de dupe. En het speelt zich allemaal af vlak om de hoek.

De PCI kan dankzij de steun van parochianen vaak een steuntje in de rug verlenen of een zetje in de goede richting geven. De PCI doet dat altijd zeer vertrouwelijk, op de achtergrond en in stilte. Onthoud dus goed: de PCI St. Ursulafonds helpt, doeltreffend en snel.

Wilt U de PCI St. Ursulafonds wijzen op een probleemsituatie waarin een bescheiden ondersteuning mensen weer op weg kan helpen?

Stopt U dan een briefje in de brievenbus van de:
Pastorie van de Adelbertkerk,  Apolloweg 2, 2624 MV Delft.

U kunt ook bellen alleen op werkdagen en dan in de ochtenduren:
06-51516031

of een e-mail sturen naar:
st.ursulafonds­(at)rkdelft(dot)nl

Financiële bijdragen zijn welkom op:
rekeningnummer NL25 INGB 0004 6717 69 t.n.v. PCI Sint Ursulafonds Delft.