U bent hier: R.-k. spiritualiteit / Kerkelijk jaar / Hemelvaart
Laatst gewijzigd: 30-08-2009

Hemelvaart

Na Jezus’ lijden en dood is hij gedurende veertig dagen te midden van zijn leerlingen verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen, zo staat er geschreven in de bijbel, werd hij voor hun ogen onttrokken en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." Daarop keerden de apostelen terug naar Jeruzalem.

40 dagen na Pasen wordt Hemelvaart gevierd: de verrezen Jezus keert terug naar zijn Vader in de hemel.
Veertig is een belangrijk, veel voorkomend getal in de Bijbel. Veertig is een vol getal en staat voor een leven of een generatie lang. Veertig is ook het getal van de verwachting en van een periode van intens leren.

Tot de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart geen apart feest. De herdenking van de hemelvaart van Christus naar zijn vader in de hemel was slechts een van de onderdelen van het Pinksterfeest. In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest. Pasen (Jezus' verrijzenis), Hemelvaart (Jezus' verheffing aan Gods rechterhand) en Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest) vormen een fundamentele eenheid. Verrijzenis, hemelvaart en zending van de Geest drukken een en hetzelfde heilsgebeuren uit.