U bent hier: R.-k. spiritualiteit / Ambten en functies in de kerk
Laatst gewijzigd: 13-01-2010

Ambten en functies in de rooms-katholieke Kerk

Ambt of functie Gewaad in de liturgie Wijding / aanstelling
Priester priester Man
Ongehuwd / celibatair
Wijding, gevolgd door benoeming door bisschop
Diaken diaken Man
Gehuwd of ongehuwd
Wijding, gevolgd door benoeming door bisschop
Pastoraal werker pastoraal werker
of
pastoraal werker
Man of vrouw
Kerkelijke zending, gevolgd door benoeming door bisschop
Gebedsleider gebedsleider Man of vrouw
Aanstelling door de parochie, met goedkeuring van de bisschop

Een wijding geldt (net als bij een kerkelijke huwelijkssluiting) voor het hele leven. Een kerkelijke zending geldt voor een bepaalde periode.

Wat hierboven staat geldt voor de westerse tak van de r.-k. Kerk. In de oosters-katholieke tak gelden andere regels. Ook deze tak valt onder het gezag van de paus. Zo kent de oosterse tak wel degelijk getrouwde priesters en hebben de diakens een zwaardere liturgische rol. Vrouwen op het altaar zijn daar taboe, iets wat in de westerse tak van de rooms-katholieke Kerk niet het geval is.